Reanimatie Opleiding

Eerste hulp is meer dan alleen een verbandje aanleggen. Bij de Eerste hulp opleiding hoort ook een stuk ziektebeeld herkenning en hoe te handelen in een levensbedreigende situatie. Stel u voor, als er wat met u gebeurd dan wilt u toch ook snelle adequate hulp. Dat geldt ook voor uw mede mens. Tijdens onze cursussen Eerste Hulp leer je in alle facetten te handelen. Want Eerste hulp pas je toe op momenten dat je het niet verwacht.


Basis Reanimatie Cursus (Nederlandse reanimatie raad)


Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 2.5 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven. 

Kosten:

€ 35,00 p.p.

Opleidingsduur:

2.5 uur

Geldigheid certificaat:

2 jaar

Certificeerde partij:

Nederlandse Reanimatie Raad